Saturday, April 20, 2013

"Ноён Вүүдсоны амьдрал хэмээх 94 бүлэгт жүжиг" (Найраглал)"Ерэн дөрөвдүгээр бүлэг" зургадугаар үзэгдэл

Эмнэлэгийн зориулалттай
Эвхэгддэг төмөр ор
Аймшгийн баярын чимэглэл
Араг яс мэт туранхай бие
Саваагүйтэж хүүхдүүд бариад чихэр тосдог
Сарвуу мэт хатингар гар
Ерэн дөрвөн жилийн биологийн урвалд
Идэгдэж,сорогдсон бие цогцос
Өвчтөнийг тойрсон
Өөд болооч хамаатнуудын сүнс
Үүдний жижүүр шиг залхуутайяа 
Үүрэглэн хүлээж суугаа эрлэгийн элч