Monday, January 14, 2013

Ардаг хүлэг байв чиг

Ардаг хүлэг байв чиг
Амгайны аясыг дагана
Амраг сэтгэл байв чиг
Амьдралын эрхийг дагана
Хангал хүлэг байв чиг
Хазаарын аясыг дагана
Хайрын сэтгэл их чиг
Хагацлын эрхийг дагана
Ороо морин байв чиг
Оосорын аяыг дагана
Оёоргүй хүсэл байв чиг
Оногдсон тавилангаа дагана