Thursday, December 6, 2012

Б.Галсансүхийн "Сэтгэл хэмээх эрхтэн"д үзлэг хийсэн эмчийн онош


Зүрхний чинь бичлэг 
Зүйрлэвээс согтуу буриад 
Үнээдэй нютагт алхах мэт далиу
Зүгээрийнх биз

Сэтгэлгээний шугам чинь
Сэлэнгийн урсгал
Газар сараачих мэт муруй
Сэрэл мэдрэхүйнх биз
Тархи чинь заримдаа
Тараг шиг сагаж
Зүрх чинь хааяа
Зүү тавиулсан шиг хатгуулж
Мэдрэл чинь хаа нэг
Мэлхий шиг ваагалж